znaczek
znaczek

Fundacja

ARCH

ARCHEOLOGIA

NAUKA - EKSPLORACJA - POPULARYZACJA

AKTUALNOŚCI

W Zakopanem prezentowane będą dwa wystąpienia, których współautorami są Jan Bulas i Magdalena Okońska-Bulas. Prezentować będziemy wyniki badań nad niezwykle ważnymi stanowiskami, jakimi jest osada z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy wędrówek ludów w Sanoku (stan. 59-60)  oraz teren góry Wroczeń gdzie odkrywane są zabytki z różnych epok. 

W druku ukazała się pierwsza publikacja opisująca nasze znaleziska z Nowego Brzeska, woj. małopolskie. Na łamach renomowanego czasopisma ARCHAEOMETRY (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/arcm.12858) opisane są wyniki analiz kilku przedmiotów wchodzących w skład depozytu narzędzi żelaznych, jakie odkryliśmy w czasie badań powierzchniowych na stanowisku. Wszystko wskazuje, że depozyt ten należy datować na III-IV w.n.e. Tekst możecie przeczytać po kliknięciu w ikonkę Academii. 

03.07.22 Zapraszamy na zwiedzanie wraz z kustoszami, wystawy „Wojownicy – Rzemieślnicy”. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 15:00  –  Wstęp wolny. 

Już 1.05.2022 odbędzie się w Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni, wernisaż przygotowanej przez nas wystawy. Będzie można na niej zobaczyć wiele niezwykle ciekawych eksponatów pochodzących z naszych badań i nie tylko. Wystawę będzie można odwiedzać do 21.08.2022.

Jednym z najciekawszych znalezisk dokonanym w czasie trwania naszego projektu jest wyjątkowe znalezisko monety wybitej w Królestwie Bosporańskim. Jest to egzemplarz brązowego numizmatu z wizerunkiem Sauromatesa II, który władał wspomnianym państwem na przełomie II i III w.n.e. Podkreślić należy, że takich zabytków na terenie naszego kraju jest zaledwie kilka, a wszystkie poza naszym nie posiadają bliższego kontekstu archeologicznego.  O znalezisku możecie przeczytać na łamach niemieckiego czasopisma Online Zetschrift zur Antiken Numismatik. 

https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/ozean/article/view/3685

Zakończyliśmy tegoroczne prace wykopaliskowe. Wyniki mamy rewelacyjne i jakiś czas zajmie nam ich opracowanie. Niewątpliwie w całości będzie to proces wieloletni. Nie zmienia to jednak faktu, że powoli przychodzi czas na podzielenie się ze światem naszymi odkryciami, a przynajmniej jakimś ich wycinkiem. Pierwsze informacje o wynikach naszych badań już pojawiają się w mediach. Polecamy lekturę 🙂

https://archeologia.com.pl/tajemnicze-piece-sprzed-2-tys-lat-odkryte-w-rzemienowicach/

Pomimo niesprzyjającej pogody trwa już kolejny – trzeci sezon wykopaliskowy w Bejscach. W poprzednich latach odkryliśmy tu bogatą nekropolę kultury przeworskiej, wiązanej z plemionami germańskimi. Odkryte do tej pory pochówki datowane są między I w.p.n.e. a II w.n.e.  Poza odkryciami datowanymi na okres przedrzymski i rzymski na stanowisku odkryliśmy ślady osadnictwa z neolitu i epoki brązu.  

Od lat Opatowiec jest dla nas domem w czasie prowadzonych przez nas badań i prospekcji. Obchodzona w tym roku okrągła rocznica jest doskonałą okazją do pokazania części najciekawszych zabytków, które odkryliśmy na terenie gminy Opatowiec w przeciągu ostatnich lat. Co kilka dni będziemy prezentować jedno znalezisko z obszaru gminy. Tym bardziej warto śledzić naszą stronę. Zapraszamy też na naszą stronę na facebooka gdzie też będą pojawiać się zdjęcia i informacje o znaleziskach z gminy Opatowiec,

21752659_361597130945541_1710021063068221678_o

Rozpoczęliśmy prace wykopaliskowe w Rzemienowicach w gm. Opatowiec. To już szósty sezon badań. Naszym celem w tym roku jest odsłonięcie konstrukcji piecowej oraz zbadanie stratygrafii stanowiska w południowej jego części.